Новости

11.12.2018

ФГБУ "Росаккредагентство" дает разъяснения по мероприятиям в области мониторинга сайтов университетов

ФГБУ "Росаккредагентство" дает разъяснения по мероприятиям в области мониторинга сайтов университетов

Смылка на документ

http://fgosvo.ru/uploadfiles/others/01-25-1574.pdf